Zorg draait om mensen

De zorg is een unieke sector om in te werken. Zorgpersoneel is gedreven, dienstbaar en enthousiast, met alle aandacht gericht op de patiënt of cliënt. Maar soms lijkt het alsof alle energie naar de zorgontvanger gaat. Maar hoe zit het met de zorgverleners? Wat drijft hen, hoe blijven ze gemotiveerd? Hoe houden ze vol bij hoge werkdruk, fricties of tijdens reorganisaties en fusies?

Werken in de zorg is niet eenvoudig. Het vraagt toewijding en aanpassingsvermogen. Het werk kan veeleisend zijn, en collega's maken het elkaar niet altijd makkelijk. Zorginstellingen moeten veranderingen doorvoeren om bij te blijven. Daarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan wat zorgmedewerkers drijft.

Drijfveren bepalen de keuzes die we maken. Door inzicht hierin verbeteren managers en teams hun leiderschap, samenwerking en communicatie.

Samen Beter Worden

CareDrives is relevant voor iedereen in de zorg. De meetresultaten geven inzicht in gedrag en houding, voorkomen fricties en maken discussies overbodig. Daarom zetten veel zorgorganisaties CareDrives in.

Gebaseerd op de verkregen kennis over en vragen uit de zorg heeft CareDrives de programma's "Samen Beter Worden" ontwikkeld, gericht op het versterken van het middenmanagement en vakgroepen en maatschappen.

De inzet van CareDrives en het bijbehorende kleuren vocabulaire leidt tot meer (zelf)begrip en zelfbewustzijn. Dit zorgt voor betere communicatie en samenwerking tussen collega’s.

Caredrives
Sinds 2010 wordt CareDrives (voorheen onder de naam RealDrives Care&Cure) toegepast in diverse zorgsectoren.

Inzicht in drijfveren blijkt een sleutel voor veranderingen. CareDrives, gebaseerd op zes drijfveren, toont onder andere:

  • wat iemand echt waardeert in zijn werk
  • wat energie geeft of kost
  • welke leer- en communicatiestijl de voorkeur heeft
  • wat de werkopvatting is
  • het verschil tussen werkopvatting en drijfveren
  • beoordeling en waardering van sturing en samenwerking
  • verschillen tussen teamleden