Referenties

Een andere manier van kijken en spreken

CareDrives heb ik in verschillende situaties en in verschillende organisaties toegepast in mijn werk. De kracht van het instrument zit in de andere manier van kijken en spreken over wat mensen drijft en hoe zij situaties ervaren. Het biedt een andere taal die helpt om snel inzicht te krijgen vanuit een ander perspectief. Het maakt je ervan bewust door welke bril je kijkt, en hoe de ander jou ziet. Het geeft handvatten voor samenwerking en biedt de mogelijkheid om concreet aan de slag te gaan met thema's als diversiteit en leiderschap. CareDrives ondersteunt het goede gesprek tussen mensen op een persoonlijke en veilige manier. 

Diana Geluk, manager HR Antoni van Leeuwenhoek

Naar een excellente vakgroep

Tijdens een medisch leiderschapstraining heb ik kennis gemaakt met CareDrives en de test gedaan. Dit gaf mij enorm veel inzicht over hoe ik denk, wat belangrijk voor mij is en hoe ik acteer. Maar ook hoe ik mensen met andere drijfveren ervaar en hoe communicatie, samenwerking en werkplezier door drijfveren beïnvloed worden.

Ter verbetering van de samenwerking en het creëren van een veilig werk- en opleidingsklimaat op onze afdeling heeft vervolgens het hele medisch team (alle medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en physician assistants) deze drijfverentest gedaan.

Hierna is het team onder de zeer professionele begeleiding van CareDrives met elkaar in gesprek gegaan wat individuele drijfveren, bepaalde drijfveercombinaties en de som van alle drijfveren voor het team betekenen.

Door het verkregen zelfinzicht en het waardevrij en zonder oordeel leren begrijpen van elkaars beweegredenen, ontstond er meer of weer waardering voor de ander, waardoor veilig en met respect gesproken kon worden over de verschillende behoeftes, wat men zelf en de ander zou kunnen doen om het werkplezier te verhogen, de onderlinge samenwerking te verbeteren en de teamprestatie te vergroten. Dit alles binnen de kaders en randvoorwaarden van de functie en de afdeling.

Verder leerden we dat (werk)afspraken helder moeten zijn en bij het niet naleven hiervan elkaar aanspreken noodzakelijk is om veiligheid te behouden of te creëren.

Inmiddels is er een cultuuromslag gerealiseerd die zowel door het hele medische maar ook het verpleegkundig team als zeer positief en duurzaam ervaren wordt.
Een investering die ik iedereen in de zorg gun.

Arts Isala

Het heeft mij enorm geholpen en ons team veel dichter bij elkaar gebracht

Als MT-breed hebben we 2 sessies gehad over drijfveren. Persoonlijk geloofde ik hier totaal niet in, tot we het gesprek hadden met elkaar onder leiding van CareDrives. Het gaf enorm veel inzicht in elkaar, waarom je reageert zoals je reageert. Hoe je kijkt naar problemen en hoe je ze op kan lossen vanuit je drijfveren.

Vanuit deze training heb ik de adviseurs van CareDrives gevraagd mij te ondersteunen op de OK. We hebben hier een aantal mensen die allemaal een sleutelpositie hebben op de OK. Het is echter zo dat ze elkaar niet dekken in discussies in het team en de verschillende meningen ventileren in het team.

Tijdens de eerste sessie werd duidelijk dat het team erg vroeg om blauw, terwijl de leidinggevende die kleur helemaal niet prominent had. Dit resulteerde in het feit dat medewerkers vroegen om kaders en duidelijkheid en de teamleider alles deed vanuit vertrouwen. We zijn uiteindelijk profielen gaan beschrijven en hebben dit in de tweede sessie besproken met deze sleutelfiguren, wederom onder leiding van CareDrives.

We hebben casuïstiek besproken en geleerd hoe hier mee om te gaan vanuit de verschillende drijfveren. We hebben hier ook afspraken over gemaakt met elkaar. De vele praktijkvoorbeelden maken het heel tastbaar voor medewerkers.

Het heeft mij enorm geholpen en ons team veel dichter bij elkaar gebracht. We vervolgen dit met casuïstiekbespreking, die de eerste keren worden begeleid vanuit CareDrives.

Manager OK, POS, Opname en CSA, en manager IC ai.

Heldere inzichten op basis van de drijfveren

Veel trainingen zijn gericht op het leren anders te doen. Deze training richt zich op te weten wie je bent, wat dus maakt dat je op een bepaalde manier reageert. Waardoor je én je eigen talenten en valkuilen leert kennen maar ook de ander beter leert te begrijpen, met alle voordelen van dien.

Ik vind dit daarom ook eigenlijk een basistraining (voordat je het überhaupt over samenwerking in teams gaat hebben). Ik geloof echt in stevige teams welke een werkdrukverlagend effect en behoudend effect kunnen hebben. Iets wat zeer gewenst is bij ons (en in de rest van de zorg).

Petra Vendrig
Voorzitter OR Abrona

De ene drijfveer is niet beter dan de andere

Het drijfverenpalet heeft onze groep enorm veel inzicht gegeven. Onderhuidse spanningen die soms gevoeld werden – en lang niet altijd geuit – zijn nu beter terug te voeren op een verschil in drijfveren. Het mooie van de methode is dat de ene drijfveer niet ‘beter’ is dan de andere drijfveer. Iedereen wordt erkend in het feit dat dit voor die persoon de belangrijkste motor is voor het (harde) werken. Het is geen softe methode maar juist nogal feitelijk: zo hebben jullie het ingevuld en dit komt eruit. Ik kan het elke groep aanraden. Het is een verdieping die je anders niet makkelijk bereikt!

Prof. dr. Elise van de Putte, hoofd sociale pediatrie

Een positieve bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling

De inzichten van CareDrives hebben ons geleerd wat drijfveren over iemand vertellen. Dat je drijfverenprofiel bepalend is voor de manier waarop je denkt, voelt, wat je energie geeft en wat juist energie vreet. Het bepaalt hoe je naar je omgeving kijkt, naar je collega’s, naar je werk. Als je je hiervan bewust bent, kun je aansluiten bij de beleveniswereld van anderen en zo doelen bereiken. Ik raad iedereen aan om de test te maken en ben ervan overtuigd dat de meetresultaten een positieve bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling.”

Leidinggevende, Isala Zwolle

Na vele eerdere pogingen met het team was dit een interventie die inzicht gaf

Met onze vakgroep hebben we de CareDrives test gedaan. De resultaten van de test werden eerst één op één teruggekoppeld waarna later een bespreking met de hele vakgroep volgde. Het werd een speelse bijeenkomst; na vele eerdere pogingen met het team was dit een leuke, weinig weerstand oproepende en inzichtgevende interventie. De begeleiding was duidelijk en stevig en dat zorgde ervoor dat de deelnemers niet afhaakten. De uitleg gaf een ‘aha-erlebnis’

Arts, Radboud UMC

Enthousiast team

De middag was top. Zoveel enthousiasme en er zijn al dingen opgepakt. Veel herkenning en goed te weten wat elkaars drijfveren zijn. Het is zeker een goed instrument en de begeleiding was boeiend en helder. Ik moet zeggen dat het lang geleden is dat een team zo enthousiast is over een teambuilding.

Leidinggevende ouderenzorg

Inzicht in drijfveren geeft energie en brengt organisaties in beweging

Ik ben inmiddels ruim tien jaar werkzaam in de zorg. Vanuit verschillende rollen als manager, adviseur en programmamanager heb ik in een aantal grote ziekenhuizen aan den lijve ervaren hoe moeilijk het is mensen – en daarmee organisaties – daadwerkelijk in beweging te krijgen. Het is belangrijk om aan te sluiten bij de diepere kern van mensen en hun intrinsieke motivatie. Mensen die de ruimte krijgen om invulling te geven aan hun intrinsieke motivatie komen tot optimale prestaties. Inzicht in drijfveren geeft inzicht in energie. Door aan te sluiten bij deze energie kun je individuen, teams en organisaties daadwerkelijk in beweging brengen. Voor mij persoonlijk heeft het werken met drijfveren tot een andere manier van werken geleid. De samenwerking met CareDrives heb ik daarin ervaren als uitermate plezierig, effectief én vruchtbaar. Juist in de zorg is dit zo belangrijk. Zorg is mensenwerk. Investeren in drijfveren leidt tot betere prestaties in organisaties en is daarmee een zeer effectieve aanpak.

Bertien Molenaar – Rhebergen, MD-programmaleider, Isala Zwolle

Feedback na training ‘Leidinggeven aan professionals’

“Het was een erg leuk en zeer leerzaam programma. Het heeft mijn perspectief weer verbreed.”
“Ik heb meer inzicht in mijn eigen drijfveren gekregen en het heeft mij getoond hoe ik beter leiding kan geven.”
“Deze training zouden meer mensen moeten doen!"
“Zeer verhelderende informatie, veel geleerd en geeft een andere kijk op samenwerkingen, die zeker leiden tot positieve veranderingen in werken.”

Deelnemende leidinggevenden

Veel herkenning en meer rust

"Er zijn erg leuke en positieve reacties gekomen na de bijeenkomst met CareDrives. Er was veel herkenning. Ook het in groepen werken was een succes. Deelnemers vond het opvallend dat ze onderling toch dezelfde ongeschreven regels hadden, terwijl ze wisten dat de groepen niet veel van elkaar verschilden. Zelf ervaar ik meer rust op de afdeling. Begrip en duidelijkheid is goed voor deze groep!"