CareDrives profiel

CareDrives meet de zorgprofessional als mens (mijn drijfveren), maar laat ook zien hoe die mens zich verhoudt tot de professionele standaards (mijn werkopvatting), de ervaren samenwerking met collega’s en de ervaren sturing. Aldus ontstaat een beeld van spanning en aanpassing aan uiteenlopende eisen. Met CareDrives wordt het verschil tussen ‘ik als mens’ en ‘ik als zorgprofessional’ niet ontkend maar juist zichtbaar gemaakt.

CareDrives is relevant voor alle mensen die in de zorg werken, voor de Raad van Bestuur, de zorgverleners, maar ook alle ondersteunende diensten. De uitkomsten van de metingen worden goed herkend en erkend, het leidt tot inzicht in gedrag en houding, voorkomt fricties en maakt veel discussies overbodig. ‘Cultuur’ en ‘onderstroom’ worden door de metingen een tastbaar begrip, met concrete aangrijpingspunten voor verandering.