Podcasts over drijfveren

Patricia Engelaar, directeur van CareDrives, vertelt in deze podcasts enthousiast over de grote meerwaarde van het werken met drijfveren. Zij vertelt hoe het werken met drijfveren vaak de oplossing biedt voor teams, vakgroepen/maatschappen en organisaties in de zorg. Wanneer problemen zijn ontstaan, maar ook juist om ze te voorkomen.

Luister mee en laat je inspireren.

Of bestel het boek Drijfveren in de zorg

Patricia Engelaar

"Ik werd gevraagd te komen helpen bij een gefuseerde maatschap met grote problemen. Er waren al meerdere coaches en trainers bij betrokken geweest maar het lukte maar niet om elkaar te vinden.
Alle maatschapsleden deden een drijfverenmeting. Bij de voorbereiding met de betrokken coaches gaf ik aan waar het bij deze groep lastig zou zijn in de samenwerking en welke onderlinge irritaties en misverstanden er waarschijnlijk speelden en bij wie. Waarop de coaches zeiden: 'maar je hebt deze mensen toch nog nooit ontmoet?' Het bleek precies te kloppen."